Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (więcej)

Wskazówki do sporządzania opinii szkoły

o uczniu na potrzeby diagnozy

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach

I. Dane ucznia:

 • Imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • oznaczenie klasy (informacja o ewentualnym opóźnieniu szkolnym).

II. Opis problemu / powód skierowania do Poradni.

III. Informację dotycząca funkcjonowania dydaktycznego ucznia:

 • język polski (poziom czytania i pisania, w tym samodzielnych prac pisemnych, poziom wypowiedzi ustnych),
 • matematyka (poziom umiejętności),
 • pozostałe przedmioty (np. języki obce, historia, przedmioty przyrodnicze),
 • wykaz ocen z ostatniego semestru,
 • motywacja do nauki.

IV. Informacja dotycząca funkcjonowania ucznia w sferze emocjonalno -społecznej

 • integracja z klasą, pozycja w grupie, typowe relacje z innymi,
 • odporność na stres, zachowania w sytuacjach trudnych,
 • stosunek do samego siebie i innych, poziom samooceny,
 • obserwowane trudności wychowawcze.

V. Zainteresowania i mocne strony ucznia.

VI. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielonej uczniowi na terenie szkoły (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, socjoterapia, muzykoterapia, zajęcia o charakterze terapeutycznym, wsparcie pedagoga /psychologa szkolnego), wraz z informacją
o zaobserwowanych efektach udzielanej pomocy.

VII. Informacje na temat współpracy ze środowiskiem rodzinnym.

VIII. Oczekiwania szkoły dotyczące skierowania / rozwiązania problemów ucznia.

 

Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisana przez osobę sporządzającą i dyrektora szkoły.