Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (więcej)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach z siedzibą w:47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1;
 2. Inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach jest Pan Kasper Bendkowski, kontakt: listowny na adres administratora, email:
  poradnia @ powiatkrapkowicki.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działalności statutowej poradni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: nie dotyczy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z Jednolitym Wykazem Akt;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług poradni w ramach realizowanych celów i zadań statutowych;