Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (więcej)

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach działają zespoły orzekające, wydające:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka lub ucznia tj.:
  - niesłyszenie,
  - słabosłyszenie,
  - niewidzenie,
  -słabowidzenie,
  - niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,
  - niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
  - niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym,
  - niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym,
  - autyzm, w tym z zespołem Aspergera,
  - niepełnosprawność sprzężoną, co najmniej 2 z powyższych.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
  - niedostosowanie społeczne,
  - zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
 5. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 6. Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.