Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (więcej)

Oferta poradni w zakresie szkoleń dla nauczycieli

w roku szkolnym 2021/2022

 

 1. Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym.

 2. Praca z dziećmi z deficytami rozwojowymi w wieku przedszkolnym.

 3. Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci młodszych.

 4. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu.

 5. Dziecko zdolne w przedszkolu.

 6. Dojrzałość szkolna dziecka.

 7. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu.

 8. Opinie i orzeczenia wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną - jak interpretować, jak z nich korzystać?

 9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

 10. Jak zapobiec wypaleniu zawodowemu w pracy nauczyciela?

 11. Edukacja i integracja uczniów z autyzmem  i zespołem Aspergera.

 12. Uczeń słabosłyszący i niesłyszący.

 13. Uczeń słabowidzący i niewidomy.

 14. Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole.

 15. Uczeń przewlekle chory w szkole.

 16. Rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się – teoria i praktyka.

 17. Uczeń z dysleksją rozwojową w domu i szkole.

 18. Dyskalkulia-specyficzne trudności w nauce matematyki.

 19. Motywacja i inne czynniki pozaintelektualne wspomagające proces uczenia się.

 20. Uczniowie zdolni w szkole – jak ich wspomagać, jak rozwijać?

 21. Agresja wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka i przeciwdziałanie.

 22. Wzmacnianie integracji i współpracy w zespole klasowym.

 23. „Kiedy odchudzanie jest chorobą” – bulimia, anoreksja i inne zaburzenia odżywiania.

 24. Depresja i próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży.

 25. Fobie i inne lęki dzieci i młodzieży.

 26. Jak przeciwdziałać nietolerancji i dyskryminacji w zespole klasowym?

 27. Jak reagować i wspierać dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych.

 28. „Autyzm i co teraz?” – warsztaty dla nauczycieli w zakresie organizacji wsparcia uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.

 29. „I ja też chcę się porozumiewać”-warsztaty dla nauczycieli uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w zakresie AAC, czyli wspomagających i alternatywnych metod komunikacji.

 30. „Pomóż mi zrozumieć i zaangażować się w Twój świat”-warsztaty dla nauczycieli z zakresu tworzenia planów aktywności dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz wykorzystania ich w codziennych sytuacjach.