Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (więcej)

Szanowni Państwo! Drodzy rodzice, uczniowie, nauczyciele!

Informuję, że z dniem 18.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach wznawia działalność stacjonarną.

Wznowienie działalności diagnostycznej w systemie stacjonarnym będzie prowadzone na potrzeby wydawania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci i młodzieży.

Przywracając pracę stacjonarną w placówce, w trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz Państwa – klientów poradni, prosimy o przestrzeganie rekomendowanych procedur w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARC-CoV-2.

 Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach w okresie pandemii COVID-19:

 1. Pracownicy poradni dokonają rozpatrzenia wniosków i załączonej dokumentacji (zarówno przyjętych w okresie przed zawieszeniem działalności poradni, jak i otrzymywanych na bieżąco) oraz ich selekcji pod kątem konieczności bezpośredniego badania diagnostycznego w przyjętym systemie pracy stacjonarnej.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie/pełnoletni uczniowie będą powiadomieni telefonicznie o terminie badania w Poradni, jeśli specjaliści stwierdzą, iż istnieje konieczność bezpośredniej diagnozy. Klienci będą umawiani na wizytę w poradni wg. harmonogramu zapewniającego jak najmniejszą liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie placówki.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie/pełnoletni uczniowie zostaną poinformowani o stosowanych w poradni zasadach bezpieczeństwa, w związku z epidemią COVID-19.
 4. Informujemy, iż brak zgody na warunki badania, stosowane środki ochronne w Poradni jest jednoznaczne z brakiem zgody na badanie.
 5. W poradni będą przyjmowane wyłącznie osoby zdrowe.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie/pełnoletni uczniowie będą zobowiązani do wypełnienia (drogą telefoniczną) ankiety kwalifikacyjnej. Informacja o stanie zdrowia będzie aktualizowana w dniu wizyty, przed rozpoczęciem badania diagnostycznego.
 7. Procedura diagnostyczna rozpoczyna się wywiadem z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka lub ucznia/pełnoletnim uczniem - będzie on przeprowadzany przez pracownika poradni telefonicznie.
 8. Dziecko/uczeń przybywa do poradni tylko z jednym opiekunem. Osoby te powinny być zaopatrzone w maseczki w ilości wystarczającej na czas około 3 godzin (wyjątek stanowią osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są zwolnione z obowiązku ich noszenia, czyli dzieci do 4 r.ż., osoby z autyzmem, osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z astmą i trudnościami z oddychaniem), rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania, wodę do picia, chusteczki higieniczne.

Dzieci nie mogą przynosić do poradni zbędnych przedmiotów osobistych, np. własnych zabawek.

 1. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do umycia i dezynfekcji dłoni. Do dezynfekcji rąk nie są zobligowane dzieci w wieku do lat 6.
 2. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna będzie przeprowadzana w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego, zgodnego z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
 • w odległości od klienta 1,5- 2 m ,
 • po wcześniejszej dezynfekcji miejsca pracy i pomocy diagnostycznych,
 • po regularnym wietrzeniu.
 1. Praca stacjonarna będzie zorganizowana w sposób pozwalający na zachowanie odstępów miedzy wizytami klientów, tak aby móc zdezynfekować gabinet i przygotować go na wizytę kolejnego klienta.
 2. Po zakończeniu diagnozy pracownik pedagogiczny przekazuje informację o możliwości ponownego kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu udzielenia porady lub konsultacji oraz o formie dalszego postepowania w przypadku wydawania stosownych dokumentów dla dziecka/ucznia.
 3. Na terenie poradni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, przemieszczania się po korytarzu Poradni, spożywania posiłków.

 

WAŻNE

Bieżące wnioski o przeprowadzenie badań diagnostycznych, objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wydanie opinii, orzeczenia, itp. będą przyjmowane drogą korespondencyjną, elektroniczną, w osobistym kontakcie z pracownikiem poradni po wizycie diagnostycznej, bądź poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej w holu budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, w którym mieści się Poradnia, na parterze w Biurze Obsługi Klienta.

Wydawane opinie, orzeczenia i inne dokumenty będą przekazywane rodzicom, prawnym opiekunom, pełnoletnim uczniom drogą korespondencyjną.

Druki wniosków: do pobrania na stronie internetowej poradni, w kontakcie osobistym z pracownikiem w trakcie wizyty diagnostycznej, bądź w Biurze Obsługi Klienta w budynku Starostwa Powiatowego.

Procedura wewnętrzna organizacji pracy stacjonarnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARC-CoV-2 (więcej

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach
Barbara Maicher