Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (więcej)

Spis treści

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Krapkowicach

 

Raport z badań
poziomu aspiracji i potrzeb edukacyjnych
młodzieży powiatu krapkowickiego
2012/2013

 

I. Wstęp

     W związku z planowaniem powiatowej sieci i oferty szkół ponadgimnazjalnych w kolejnym roku szkolnym 2013/2014 pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach przeprowadzili w lutym 2013 roku powszechne badania ankietowe uczniów klas III gimnazjów w powiecie krapkowickim pod kątem poziomu aspiracji i potrzeb edukacyjnych tj. wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i kierunków kształcenia.
     Badaniami objęto 526 uczniów na terenie poszczególnych gimnazjów pięciu gmin, w tym:
     - 209 uczniów miasta i gminy Krapkowice,
     - 78 uczniów miasta i gminy Gogolin,
     - 129 uczniów miasta i gminy Zdzieszowice,
     - 57 uczniów gminy Strzeleczki,
     - 53 uczniów gminy Walce.

     Niniejszy raport zawiera analizę wyników badań oraz w załączeniu wzór zastosowanej ankiety.

 

 II. Wyniki badań

1. Badaniami objęto 526 uczniów klas III gimnazjów w powiecie krapkowickim, w tym 269 dziewcząt (51%) i 257 chłopców (49%).

1

2. Ankietowana młodzież to:
    a) mieszkańcy wsi: 260 osób (49%)
    b) mieszkańcy miast: 266 osób (51%)

 2

 


 

 

 

 


 

3. W odpowiedzi na pytanie o osiągany poziom wyników w nauce:
    a) do grupy uczniów o wysokich i bardzo dobrych wynikach zaliczyło się 109 osób (21%)
    b) do grupy uczniów o średnich, dobrych wynikach zaliczyły się 294 osoby (56%)
    c) do grupy uczniów o niższych wynikach zaliczyły się 123 osoby (23%)
 

3 

 

4. Wśród ankietowanej młodzieży:
    a) pierwszy raz zastanawiało się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej 115 osób
       
(22%)
    b) już wcześniej dokonało wyboru szkoły ponadgimnazjalnej 411 osób (78%)
 

4

 5.1. W odpowiedzi na pytanie o plany po ukończeniu gimnazjum:
     a) w zasadniczej szkole zawodowej zadeklarowało chęć kontynuacji nauki 118 uczniów
        
(22%)
     b) w liceum ogólnokształcącym zadeklarowało chęć kontynuacji nauki 175 uczniów
        (33%)
     c) w technikum zadeklarowało chęć kontynuacji nauki 218 uczniów (41%)
     d) nie dokonało jeszcze wyboru szkoły ponadgimnazjalnej 15 uczniów (3%)

5.1

 

 


 

 

 

 

 

 

5.2. W zależności od miejsca zamieszkania
 
-z 260 uczniów mieszkających na wsi planuje:
      a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 74 osób (28%)
      b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 73osoby (28%)
      c) naukę w technikum - 101 osób (39%)
      d) nie dokonali wyboru – 12 osób (5%)
 
 - z 266 uczniów mieszkających w mieście planuje:
     a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 44 osób (17%)
     b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 102 osoby (38%)
     c) naukę w technikum - 117osób (44%)
     d) nie dokonali wyboru – 3 osoby (1%)
 

5.2 

 

5.3. W zależności od lokalizacji gimnazjum
  - z 62 uczniów Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach planuje:
       a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 8 osób (13%)
       b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 17 osób (27%)
       c) naukę w technikum - 36 osób (58%)
       d) nie dokonali wyboru – 1 osoba (2%)

 - z 123 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach planuje:
       a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 32 osób (26%)
       b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 43 osoby (35%)
       c) naukę w technikum – 44 osoby (36%)
       d) nie dokonali wyboru – 4 osoby (3%)

 - z 24 uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach planuje:
      a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 3 osoby (13%)
      b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 12 osób (50%)
      c) naukę w technikum – 9 osób (38%)
      d) nie dokonali wyboru – 0 osób (0%)

 - z 78 uczniów Publicznego Gimnazjum w Gogolinie planuje:
     a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 13 osób (17%)
     b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 32 osoby (41%)
     c) naukę w technikum - 33 osoby (42%)
     d) nie dokonali wyboru – 0 osób (0%)

 - ze 129 uczniów Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach planuje:
     a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 29 osób (22%)
     b) naukę w liceum ogólnokształcącym – 39 osób (30%)
     c) naukę w technikum - 58 osób (45%)
     d) nie dokonali wyboru – 3 osoby (2%)

 - z 53 uczniów Publicznego Gimnazjum w Walcach planuje:
    a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 16 osób (30%)
    b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 14 osób (26%)
    c) naukę w technikum - 18 osób (34%)
    d) nie dokonali wyboru – 5 osób (9%)

 - z 57 uczniów Publicznego Gimnazjum w Strzeleczkach planuje:
    a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 17 osób (30%)
    b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 18 osób (32%)
    c) naukę w technikum - 20 osób (35%)
    d) nie dokonali wyboru – 2 osoby (4%)

5.3

 

 

 


 

 

 

 

 

5.4. W zależności od poziomu osiąganych wyników w nauce
 
- ze 109 uczniów osiągających wysokie wyniki planuje:
       a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 3 osoby (3%)
       b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 80 osób (73%)
       c) naukę w technikum - 24 osoby (22%)
       d) nie dokonali wyboru – 2 osoby (2%)

 - ze 294 uczniów osiągających średnie wyniki planuje:
      a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 37 osób (13%)
      b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 89 osób (30%)
      c) naukę w technikum - 157 osób (53%)
      d) nie dokonali wyboru – 11 osób (4%)

 - ze 123 uczniów osiągających niskie wyniki planuje:
     a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 78 osób (63%)
     b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 6 osób (5%)
     c) naukę w technikum - 37 osób (30%)
     d) nie dokonali wyboru – 2 osób (2%)

5.4

5.5. W zależności od płci
 - dziewczynki planują:
       a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 37 osób (14%)
       b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 127 osób (47%)
       c) naukę w technikum - 97 osób (36%)
       d) nie dokonali wyboru – 8 osób (3%)
 
- chłopcy planują naukę:
       a) naukę w zasadniczej szkole zawodowej - 81 osób (32%)
       b) naukę w liceum ogólnokształcącym - 48 osób (19%)
       c) naukę w technikum - 121 osób (47%)
       d) nie dokonali wyboru – 7 osób (3%)

5.5

5.6. Liczba uczniów planująca naukę w określonym typie szkoły ponadgimnazjalnej w zależności od lokalizacji gimnazjum:

5.6

 


 

 

 

 

 

 

6.1. Wśród 118 uczniów planujących kontynuację nauki w zasadniczej szkole zawodowej odnotowano zainteresowanie następującymi zawodami:
       a) kucharz – 10 osób (8%)                        j) elektryk – 9 osób (8%)
       b) kelner – 1 osoba (1%)                          k) elektromechanik – 5 osób (4%)
       c) cukiernik – 6 osób (5%)                         l) elektromonter – 0 osób (0%)
       d) piekarz – 2 osoby (2%)                        m) blacharz – 3 osoby (3%)
       e) krawiec – 0 osób (0%)                          n) ślusarz – 4 osoby (3%)
       f) fryzjer – 17 osób (14%)                         o) stolarz – 1 osoba (1%)
      g) sprzedawca – 8 osób (7%)                     p) operator maszyn – 4 osoby (3%)
      h) rolnik – 0 osób (0%)                              r) mechanik – 11 osób (9%)
       i) malarz – 9 osób (8%)                            s) Inne – 28 osób (24%)

 

6.2. Lokalizacja planowanej zasadniczej szkoły zawodowej przez uczniów poszczególnych gimnazjów:

6.2

 

7.1. Wśród 175 uczniów planujących kontynuację nauki w liceum ogólnokształcącym odnotowano zainteresowanie następującymi przedmiotami wiodącymi:
       a) przedmioty humanistyczne – 50 osób (29%)
       b) matematyka, informatyka – 20 osób (11%)
       c) matematyka, fizyka – 8 osób (5%)
       d) biologia, chemia – 46 osób (26%)
       e) języki obce – 23 osób (13%)
       f) inne (np. elementy prawa, resocjalizacji) – 35 osoby (20%)

 

 

7.2. Lokalizacja planowanego liceum ogólnokształcącego przez uczniów poszczególnych gimnazjów

 

7.1

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

8.1. Wśród 218 uczniów planujących kontynuację nauki w technikum: szkoły na terenie powiatu krapkowickiego wybierają 96 osoby (44%) szkoły poza powiatem krapkowickim wybierają 125 osoby (57%) 

8.1

8.2. Wśród 96 uczniów planujących kontynuację nauki w technikum na terenie powiatu krapkowickiego odnotowano zainteresowanie kształceniem:
    - Technikum w Zdzieszowicach
       a) kierunkiem technik informatyk - 4 osób (4%)
       b) kierunkiem technik spedytor - 0 osób (0%)
   
    - Technikum w Krapkowicach
       a) kierunkiem technik mechanik - 11 osób (11%)
       b) kierunkiem technik ekonomista - 6 osób (6%)
       c) kierunkiem technik rachunkowości - 1 osoba (1%)
       d) kierunkiem technik handlowiec - 9 osób (9%)
       e) kierunkiem technik budownictwa - 14 osób (15%)
       f) kierunkiem technik logistyk - 30 osób (31%)
       g) kierunkiem technik informatyk - 22 osób (23%)

 

 9. Wśród 125 uczniów planujących kontynuację nauki w technikum poza powiatem krapkowickim:
   - uczniowie zainteresowani są głównie kierunkami: technik informatyk, technik budownictwa,
      technik usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik elektryk, technik
      hotelarstwa, technik logistyk, technik mechatronik


   - wskazują miejscowości w szczególności: Opole, Kędzierzyn – Koźle.

 

10.1. Ankietowana młodzież określiła swój wybór jako:
       a) zdecydowany - 233 osób (44%)
       b) mało zdecydowany, mogący ulec zmianie - 278 osoby (53%)
       c) brak odpowiedzi - 15 osób (3%)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. W zależności od lokalizacji gimnazjum wybór szkoły ponadgimnazjalnej
      - uczniów Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach:
        a) był zdecydowany - 31 osób (50%)
        b) może ulec zmianie - 31 osób (50%)
        c) brak odpowiedzi - 0 osób (0%)

      - uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach planują:
        a) był zdecydowany - 54 osoby (44%)
        b) może ulec zmianie - 65 osób (53%)
        c) brak odpowiedzi - 4 osoby (3%)

      - uczniowie Publicznego Gimnazjum w Krapkowicach:
        a) był zdecydowany - 7 osób (29%)
        b) może ulec zmianie - 17 osób (71%)
        c) brak odpowiedzi - 0 osób (0%)

      - uczniowie Publicznego Gimnazjum w Gogolinie planują:
        a) był zdecydowany - 36 osób (46%)
        b) może ulec zmianie - 41 osób (53%)
        c) brak odpowiedzi - 1 osoba (1%)

      - uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach planują:
        a) był zdecydowany - 51 osób (40%)
        b) może ulec zmianie - 75 osób (58%)
        c) brak odpowiedzi - 3 osoby (2%)

      - uczniowie Publicznego Gimnazjum w Walcach planują:
        a) był zdecydowany - 27 osób (51%)
        b) może ulec zmianie - 21 osób (40%)
        c) brak odpowiedzi - 5 osób (9%)

      - uczniowie Publicznego Gimnazjum w Strzeleczkach planują:
        a) był zdecydowany - 27 osób (47%)
        b) może ulec zmianie - 28 osób (49%)
        c) brak odpowiedzi - 2 osoby (4%)

 

 

11. Rodzaj wsparcia i wpływu na podejmowanie decyzji w sprawie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej wśród ankietowanych:
      a) rodzice – 229 osób (44%)
      b) starsze rodzeństwo – 74 osoby (14%)
      c) koledzy, koleżanki – 146 osób (28%)
      d) szkolny doradca zawodowy – 18 osób (3%)
      e) psycholog szkolny, pedagog szkolny – 6 osób (1%)
      f) wychowawca, nauczyciele – 13 osób (2%)
     g) sami dokonali wyboru – 275 osób (52%)
     h) inni – 16 osób (3%)

11

 

 

 


 

 

 

 

 

12.1. Uczniowie planujący naukę w szkole ponadgimnazjalnej poza powiatem krapkowickim dokonali takiego wyboru ze względu na:
         a) szkoła ma lepszą opinię i wyższy poziom – 150 osób (54%)
         b) w szkole panuje przyjazna atmosfera – 44 osoby (16%)
         c) szkoła proponuje ciekawsze kierunki kształcenia – 145 osób (52%)
         d) namowę kolegów, którzy też wybrali tę szkołę – 71 osób (26%)
         e) atrakcyjność większego miasta, lokalizacja szkoły – 98 osób (35%)
         f) łatwiejszy dojazd – 63 osoby (23%)
        g) inne – 17 osób (6%)

12

12.2. Motywacja wyboru szkoły ponadgimnazjalnej poza powiatem krapkowickim w zależności od lokalizacji gimnazjum:

12.1

 


 

 

 

 

 

 

 

 


III. Podsumowanie

     Przeprowadzone badania wykazały oczekiwane zróżnicowanie wśród uczniów klas III-cich gimnazjów w powiecie krapkowickim w zakresie planowania dalszej ścieżki kształcenia i wyboru przyszłego zawodu.
     Badaniami objęto 526 uczniów; 257 chłopców (49% ogółu badanych) i 269 dziewcząt (51% ogółu badanych), w tym 260 mieszkańców wsi (49% ogółu badanych) i 266 mieszkańców miast (51% ogółu badanych). Większość ankietowanej młodzieży tj. 294 osoby (56%) zaliczyło się do uczniów o średnich, dobrych wynikach w nauce, 109 osób (21%) scharakteryzowało się jako uczniów o wysokich i bardzo dobrych wynikach w nauce i 123 osoby (23%) zaliczyły się do grupy uczniów o niższych wynikach.
     Spośród badanych 411 osób (tj. 78%) stwierdziło, że już wcześniej (przed dniem badania) dokonało wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a 115 osób (tj. 22%) podało, że w trakcie badań pierwszy raz zastanawiało się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
     Ankietowana młodzież określiła swój wybór jako zdecydowany w 44% (233 osoby), jako mało zdecydowany i mogący ulec zmianie w 53% (278 osób). 15 osób (3%) nie udzieliło w tej kwestii odpowiedzi.
     Analiza odnotowanych rodzajów wsparcia i wpływu na podejmowane decyzje wykazała, że większość ankietowanych uczniów tj. 275 osób (52%) samodzielnie dokonało bądź dokonuje wyborów w badanym zakresie. Istotny wpływ na analizowane procesy decyzyjne młodzieży mają również rodzice – w przypadku 229 osób (44%), rówieśnicy – w przypadku 146 osób (28%) oraz starsze rodzeństwo – w przypadku 74 osób (14%). Rzadko na decyzje badanych uczniów mieli wpływ wychowawcy bądź inni nauczyciele oraz szkolni doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
     W odpowiedzi o plany po ukończeniu gimnazjum przeważająca część młodzieży zadeklarowała chęć kontynuacji nauki w tzw. szkołach średnich tj. 218 uczniów (41%) w technikach i 175 uczniów (33%) w liceach ogólnokształcących. Pozostałe osoby tj. 118 uczniów (22%) planuje naukę w zasadniczych szkołach zawodowych, a 15 uczniów nie dokonało jeszcze wyboru (3%).
     Uczniowie mieszkający na wsi najczęściej planują naukę w technikach (101 osób - 39%), poza tym w liceach ogólnokształcących (73 osoby – 28%) oraz w zasadniczych szkołach zawodowych (74 osób – 28%). Uczniowie mieszkający w mieście częściej planują naukę w technikach (117 osób – 44%), w liceach ogólnokształcących (102 osoby – 38%) – ogółem 82%, rzadziej w zasadniczych szkołach zawodowych (44 osoby – 17%).
     Świadczy to o nieco wyższym poziomie aspiracji uczniów mieszkających w mieście.
     Porównanie deklarowanych decyzji wśród uczniów poszczególnych gimnazjów wykazało, że najwyższy odsetek młodzieży planującej naukę w liceach ogólnokształcących występuje w Gimnazjum Dwujęzycznym w Krapkowicach (50%) oraz w Publicznym Sportowym Gimnazjum w Gogolinie (41%). Nieco niższy, ale stosunkowo wysoki odsetek uczniów wskazujących licea ogólnokształcące występuje w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (35%), w Publicznym Gimnazjum w Strzeleczkach (32%) oraz w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach (30%).
     Nauką w technikach, w ujęciu procentowym w stosunku do badanej populacji danej szkoły, z kolei są zainteresowani najczęściej uczniowie Publiczne Sportowe Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach (58%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach (45%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Gogolinie (42%), uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach (38%), uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (36%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Strzeleczkach (35%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Walcach (34%).

     Najwyższy odsetek uczniów wybierających zasadnicze szkoły zawodowe odnotowano w przypadku Publicznego Gimnazjum w Strzeleczkach (30%) i Publicznego Gimnazjum w Walcach (30%) oraz Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (26%).
     W zależności od poziomu osiąganych wyników w nauce uczniowie z wysokimi wynikami najczęściej deklarują chęć kontynuacji nauki w liceach ogólnokształcących (73%) oraz w technikach (22%), aczkolwiek istotnie rzadziej.
     Uczniowie osiągający średnie wyniki planują najczęściej naukę w technikach (53%), nieco rzadziej w liceach ogólnokształcących (30%) i w jeszcze mniejszym zakresie w zasadniczych szkołach zawodowych (13%).
     Uczniowie z niskimi wynikami w nauce najczęściej planują naukę w zasadniczych szkołach zawodowych (63%), w pewnym ale znacznie mniejszym zakresie w technikach (30%) oraz w paru przypadkach w liceach ogólnokształcących (5%).
     Analizując deklarowane wybory typu szkoły w zależności od płci zauważa się, że dziewczęta najczęściej planują naukę w liceach ogólnokształcących (47%), potem w technikach (36%); rzadziej w zasadniczych szkołach zawodowych (14%). Chłopcy najczęściej wybierają naukę w technikach (47%), w dalszej kolejności w zasadniczych szkołach zawodowych (32%) i nieco rzadziej w liceach ogólnokształcących (19%).
     Wśród uczniów planujących naukę w zasadniczej szkole zawodowej odnotowano zainteresowanie bardzo różnymi zawodami, w tym największe: zawodem fryzjera, zawodem kucharza, zawodem mechanika, zawodem malarza, zawodem elektryka, zawodem sprzedawcy, zawodem murarza. Nauką w zasadniczej szkole zawodowej w Krapkowicach najczęściej są zainteresowani uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (35%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Walcach (18%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Strzeleczkach (18%). Nauką w zasadniczej szkole zawodowej na terenie Zdzieszowic są zainteresowani głównie uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach (100%). Pewna, ale znacznie mniejsza część młodzieży planuje też naukę w szkołach na terenie Opola, Kędzierzyna – Koźla oraz Głogówka.
     Wśród uczniów planujących kontynuację nauki w liceach ogólnokształcących odnotowano największe zainteresowanie, jako przedmiotami wiodącymi; przedmiotami humanistycznymi (29%), biologią i chemią (26%) oraz w dalszej kolejności innymi przedmiotami (np. elementy prawa, resocjalizacji, 20%), językami obcymi (13%), najrzadziej matematyką i fizyką (5%).
     Nauką w liceum na terenie Krapkowic zainteresowani są głównie uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (34%), uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach (28%), uczniowie Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach (22%) i rzadziej uczniowie Publicznego Gimnazjum w Strzeleczkach (9%) oraz Publicznego Gimnazjum w Walcach (6%). Nauką w liceum na terenie Gogolina najczęściej są zainteresowani uczniowie Publicznego Gimnazjum w Gogolinie (86%) oraz rzadziej uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach (10%). Tylko 1 uczeń zadeklarował chęć nauki w liceum na terenie Zdzieszowic. Pozostali uczniowie planują naukę w szkołach poza powiatem krapkowickim tj. najczęściej w Opolu oraz nieco rzadziej w Kędzierzynie – Koźlu. Pojedyncze osoby planują naukę w szkołach na terenie jeszcze innych miejscowości.
     Wśród uczniów planujących naukę w technikach nieco większa ilość uczniów deklaruje wybór szkoły poza powiatem Krapkowickim (57%), a pozostała część na terenie powiatu krapkowickiego (43%).
     Zaobserwowano duże zróżnicowanie w zakresie zainteresowania poszczególnymi kierunkami kształcenia technicznego.
     Uczniowie planujący naukę w technikach poza powiatem krapkowickim wybierają szkoły na terenie Opola, Kędzierzyna – Koźla i są zainteresowani głównie takimi kierunkami kształcenia jak: technik informatyk, technik budownictwa, technik usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik mechatronik.
     Uczniowie zainteresowani nauką na terenie naszego powiatu (głównie w technikum w Krapkowicach) są głównie zainteresowani kształceniem w kierunku: technik logistyk (31%), technik informatyk (23%), technik budownictwa (15%), technik mechanik (11%) stosunkowo rzadko deklarują chęć nauki w kierunku technika ekonomisty (6%) czy rachunkowości (1%).
     Bardzo mała liczba uczniów jest aktualnie zainteresowana nauką w technikum na terenie Zdzieszowic (4%).
     Uczniowie planujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych poza powiatem krapkowickim najczęściej w podejmowaniu decyzji kierują się „lepszą opinią i wyższym poziomem szkoły” oraz ofertą szkoły w zakresie ciekawszych kierunków kształcenia. Nieco mniejszy ale również istotny wpływ ma tu atrakcyjność większego miasta i lokalizacja szkoły oraz namowa kolegów. Dla ankietowanej młodzieży ważny jest także łatwiejszy dojazd do szkoły z miejsca zamieszkania i panująca w wybieranej szkole przyjazna atmosfera.